Bergrennen Eschdorf - Rennergebnis Gesamt 2011

Bergrennen Eschdorf - Rennergebnis Gesamt 2011

09.05.2011: European Hill Race Bergrennen Eschdorf 7. - 8. Mai 2011 PHOTOS auf automobilsport.com HIER Luxemburger Bergmeisterschaft 2011

European Hill Race
Bergrennen Eschdorf  7. - 8. Mai 2011

PHOTOS auf automobilsport.com HIER 

Luxemburger Bergmeisterschaft 2011

Belgische und Deutsche Bergmeisterschaft 2011
1 3 FRANTZ Fabien Reynard-Mugen 92D F 00:51.648 00:51.240 00:51.269 00:51.240
km/h 148,75 149,33 148,89
nach Start-S: 00:18.204 00:18.006 00:18.070


2 9 STEINER Marcel Osella-Zytek FA30 CH 00:51.503 00:51.326 00:52.058 00:51.326
Equipe Bernoise km/h 159,37 154,39 151,69 +00:00.086
nach Start-S: 00:18.991 00:18.537 00:18.835


3 2 RITCHEN Billy Lola-Ford-Cosworth 99/51 F 00:51.426 00:52.260 00:51.708 00:51.426
km/h 152,45 144,96 145,83 +00:00.186
nach Start-S: 00:18.223 00:18.364 00:18.264


4 1 DEMUTH Guy Osella-Zytek FA30 L 00:52.546 00:51.912 00:51.510 00:51.510
Ecurie Tëtelbierg km/h 150,68 147,89 155,22 +00:00.270
nach Start-S: 00:18.577 00:18.577 00:18.209


5 38 FRANTZ Cyrille Osella-BMW PA27 F 00:53.143 00:52.619 00:52.694 00:52.619
km/h 145,07 145,51 143,51 +00:01.379
nach Start-S: 00:18.917 00:18.482 00:18.668


6 5 ROUSSEL Joel Lola-Zytek B02/50 F 00:54.583 00:52.997 00:53.196 00:52.997
km/h 149,22 149,29 149,21 +00:01.757
nach Start-S: 00:19.378 00:18.579 00:18.693


7 10 HAUSER David Dallara-Mercedes F-305/7 L 00:53.087 00:53.448 00:53.406 00:53.087
Racing Experience km/h 137,28 133,06 133,18 +00:01.847
nach Start-S: 00:18.587 00:18.490 00:18.609


8 39 MARCHAL Jacques Norma-BMW M20 B 00:53.141 00:53.331 00:53.502 00:53.141
Ecurie Bayard km/h 140,07 146,48 143,84 +00:01.901
nach Start-S: 00:18.547 00:18.424 00:18.583


9 41 CANNATA Franck Norma-BMW M20F F 00:54.023 00:53.924 00:53.557 00:53.557
km/h 144,34 138,86 139,29 +00:02.317
nach Start-S: 00:18.742 00:18.849 00:18.694


10 43 HUBERT Georges Norma-BMW M20 B 00:53.572 00:53.903 00:53.936 00:53.572
Ecurie Bayard km/h 144,50 140,79 142,37 +00:02.332
nach Start-S: 00:18.671 00:18.594 00:18.766


11 4 BAUDIN Stephane Reynard-Mugen-Honda 1KL NippoFn 00:53.798 00:54.378 * 00:53.798
km/h 150,98 147,53 * +00:02.558
nach Start-S: 00:18.634 00:18.835 *


12 40 DE CONINCK Jelle Norma-BMW M20F B 00:53.980 00:54.093 00:54.645 00:53.980
km/h 146,63 145,50 147,76 +00:02.740
nach Start-S: 00:18.943 00:18.990 00:18.977


13 8 ROLLINGER Tommy Lola-Zytek B02/50 L 00:55.002 00:55.323 00:54.558 00:54.558
Ecurie Tëtelbierg km/h 155,97 154,52 151,07 +00:03.318
nach Start-S: 00:19.134 00:19.195 00:19.118


13 42 GONAY Emmanuel Norma-BMW M20F B 00:55.134 00:54.621 00:54.558 00:54.558
Marchin Automobile Club km/h 140,71 140,93 141,51 +00:03.318
nach Start-S: 00:19.267 00:19.084 00:19.150


13 47 ZAJELSNIK Alexander Osella-BMW PA20S SLO 00:55.100 00:54.583 00:54.558 00:54.558
V-Racing km/h 146,37 144,21 144,99 +00:03.318
nach Start-S: 00:19.274 00:19.022 00:19.136


16 52 NUGUET Paul-Emile Osella-Honda PA21 F 00:55.056 00:55.154 00:55.368 00:55.056
km/h 127,45 131,09 133,77 +00:03.816
nach Start-S: 00:19.263 00:19.281 00:19.609


17 21 RÖSSLER Thomas Dallara-Opel 305/07 D 00:56.883 00:56.445 00:56.011 00:56.011
km/h 133,67 129,83 133,76 +00:04.771
nach Start-S: 00:19.763 00:19.451 00:19.482


18 49 SCHMITZ Joe Radical-Powertec SR8-LM L 00:57.288 00:57.276 00:56.108 00:56.108
km/h 142,31 132,40 139,61 +00:04.868
nach Start-S: 00:19.446 00:19.422 00:19.031


19 45 MILESI Jordan Norma-BMW M20 F 00:56.208 00:57.058 00:56.290 00:56.208
km/h 140,77 130,04 139,11 +00:04.968
nach Start-S: 00:19.655 00:19.283 00:19.378


20 7 BEBSOM Nicolas Lola-Zytek T9650 A 00:57.143 00:57.084 00:56.232 00:56.232
km/h 136,59 136,35 139,58 +00:04.992
nach Start-S: 00:19.665 00:19.804 00:19.569


21 27 LOEUILLEUX Anthony Tatuus-Renault FR2000 F 00:56.629 00:56.801 00:56.315 00:56.315
km/h 127,55 126,81 129,61 +00:05.075
nach Start-S: 00:19.491 00:19.248 00:19.340


22 12 CHOLLEY Ludovic Dallara-Opel F300 F 00:56.995 00:56.337 00:57.408 00:56.337
km/h 133,34 128,33 129,34 +00:05.097
nach Start-S: 00:19.601 00:19.125 00:19.418


23 48 EMOND Stephane Osella-BMW PA20S B 00:56.795 00:56.906 00:56.594 00:56.594
Ecurie Bayard km/h 134,13 133,51 133,19 +00:05.354
nach Start-S: 00:19.302 00:19.291 00:19.421


24 67 MEISEL Reto Mercedes-Benz RM1 V8 D 00:57.275 00:56.958 00:56.906 00:56.906
MC Heilbad Heiligenstadt km/h 139,82 138,07 106,10 +00:05.666
nach Start-S: 00:20.260 00:20.058 00:19.950


25 51 FLADUNG Holger Osella-BMW PA20 S D 00:57.310 00:57.426 00:57.055 00:57.055
km/h 139,17 140,46 138,62 +00:05.815
nach Start-S: 00:20.314 00:20.079 00:20.316


26 55 PEREZ Pascual Norma-Honda M20 B 00:59.417 00:57.585 00:57.110 00:57.110
Marchin Automobile Club km/h 131,24 129,07 127,87 +00:05.870
nach Start-S: 00:21.102 00:19.837 00:19.777


27 53 HUNZIKER Herbert Norma-Honda M20F CH 00:57.888 00:57.217 00:57.708 00:57.217
Automobil Club der Schweiz km/h 132,13 131,35 124,43 +00:05.977
nach Start-S: 00:20.187 00:19.726 00:19.692


28 54 OLBRICH Georg Osella-Honda PA21P D 00:57.314 00:57.880 00:58.335 00:57.314
km/h 133,15 130,06 127,76 +00:06.074
nach Start-S: 00:20.720 00:20.714 00:20.672


29 25 GUTH Samy Tatuus-Renault FR2000 F 00:57.609 00:57.342 00:57.926 00:57.342
km/h 126,43 124,52 122,30 +00:06.102
nach Start-S: 00:19.660 00:19.805 00:19.878


30 81 MICHL Dan Opel Michl V8 CZ 00:58.165 00:57.436 00:57.614 00:57.436
Czech National Team km/h 141,82 146,36 147,40 +00:06.196
nach Start-S: 00:20.432 00:20.011 00:20.021


31 14 COENART Philippe Ralt-Mugen-Honda RT35 B 00:58.887 00:57.992 00:57.578 00:57.578
Marchin Aut. Club km/h 125,02 124,24 124,38 +00:06.338
nach Start-S: 00:20.407 00:20.039 00:20.033


32 16 CHOLLEY Patrick Dallara-Opel F302-4 F 00:58.875 00:58.232 00:57.609 00:57.609
km/h 127,95 127,67 123,49 +00:06.369
nach Start-S: 00:20.124 00:19.531 00:19.417


33 11 LINDEN Leon Dallara-Opel F304 L 00:57.791 00:58.871 00:58.946 00:57.791
Ecurie Tëtelbierg km/h 124,81 124,61 124,56 +00:06.551
nach Start-S: 00:19.583 00:20.282 00:19.682


34 24 REYNOUARD Sonia Dallara-Opel F302 F 00:59.069 00:57.834 00:58.243 00:57.834
km/h 128,84 126,81 127,85 +00:06.594
nach Start-S: 00:20.407 00:19.703 00:19.840


35 19 SOURIS Frédéric Dallara-Fiat 396 B 00:59.043 00:58.406 00:57.873 00:57.873
Marchin Aut. Club km/h 124,22 121,14 126,24 +00:06.633
nach Start-S: 00:20.049 00:19.682 00:19.894


36 23 EYLER Daniel Dallara-Opel F302 F 00:58.808 00:57.947 00:58.277 00:57.947
km/h 128,17 130,85 127,38 +00:06.707
nach Start-S: 00:20.203 00:19.623 00:19.843


37 26 BERNEY Damien Tatuus-Renault FR2000 F 00:58.244 00:58.555 00:58.003 00:58.003
km/h 123,63 120,59 125,59 +00:06.763
nach Start-S: 00:20.038 00:20.220 00:20.007


38 70 STOLZ Herbert Porsche 935 DPII Bi-Turbo D 00:58.069 00:58.602 00:58.195 00:58.069
km/h 146,07 144,38 130,22 +00:06.829
nach Start-S: 00:20.302 00:20.447 00:19.982


39 17 TROMP Roland Martini-Opel MK79 F 00:59.942 00:58.195 00:58.648 00:58.195
km/h 133,94 133,29 133,86 +00:06.955
nach Start-S: 00:20.652 00:19.929 00:20.471


40 28 DEBARRE Etienne Tatuus-Renault FR2000 F 00:58.956 00:59.594 00:58.228 00:58.228
km/h 124,57 123,67 124,24 +00:06.988
nach Start-S: 00:20.049 00:19.942 00:19.742


41 18 SAINTMARD Gilles Dallara-Fiat F393 B 00:59.924 00:58.377 00:59.425 00:58.377
Marchin Aut. Club km/h 123,53 125,40 125,58 +00:07.137
nach Start-S: 00:20.224 00:19.896 00:20.086


42 68 JETZT Werner Opel Astra DTM V8 D 00:59.017 00:58.420 01:08.965 00:58.420
km/h 119,96 134,76 74,44 +00:07.180
nach Start-S: 00:20.784 00:20.481 00:20.373


43 15 HOYEZ Bertrand Dallara-Opel 399 F 00:58.973 00:58.952 00:58.552 00:58.552
km/h 123,50 124,97 126,90 +00:07.312
nach Start-S: 00:20.052 00:19.962 00:20.006


44 69 HANDA Norbert Lancia Delta Integrale EVO 3 D 00:59.237 00:58.954 00:59.999 00:58.954
km/h 129,35 143,32 139,00 +00:07.714
nach Start-S: 00:20.151 00:19.762 00:20.210


45 29 DEBARRE Jérôme Tatuus-Renault FR2000 F 00:58.992 00:59.998 00:59.177 00:58.992
km/h 125,89 122,99 122,96 +00:07.752
nach Start-S: 00:20.167 00:20.330 00:20.039


46 57 FABIAN Raymond Norma-Honda M20 F 00:59.660 00:59.763 00:59.661 00:59.660
km/h 126,14 128,78 127,22 +00:08.420
nach Start-S: 00:20.227 00:20.185 00:20.186


47 74 BODSON Yanick Mitsubishi EVO 8 RS B 01:01.320 01:00.614 01:00.021 01:00.021
Ecurie des Ardennes km/h 129,95 126,27 127,22 +00:08.781
nach Start-S: 00:21.039 00:20.124 00:20.315


48 400 HOVEMANN Holger Opel Risse Kadett D 01:00.355 01:00.094 01:00.915 01:00.094
ADAC Team Nordbaden km/h 122,43 120,85 122,26 +00:08.854
nach Start-S: * 00:20.462 *


49 33 CHRISTOPHE Jérôme Tatuus-Renault FR2000 F 01:01.343 01:01.958 01:00.139 01:00.139
km/h 122,98 119,37 123,84 +00:08.899
nach Start-S: 00:20.819 00:20.574 00:20.303


50 50 PERVEUX Didier Radical-Suzuki SR8 LM B 01:00.582 01:00.182 01:00.228 01:00.182
Hainaut Motor Club km/h 137,03 133,81 132,91 +00:08.942
nach Start-S: 00:20.534 00:20.247 00:20.167


51 32 HÊCHE Yann Renault Vettura FR CH 01:00.848 01:00.404 01:01.037 01:00.404
Ecurie des Ordons km/h 125,61 123,52 126,08 +00:09.164
nach Start-S: 00:20.571 00:20.510 00:20.697


52 391 KROLL Ralf VW Lehmann Golf D 01:00.804 01:00.459 01:00.514 01:00.459
DMV Team Berg-Cup km/h 127,00 125,53 125,50 +00:09.219
nach Start-S: * 00:20.604 00:20.593


53 30 PERRIN Simon Tatuus-Renault FR2000 F 01:01.718 01:00.723 01:00.470 01:00.470
km/h 126,58 125,23 124,05 +00:09.230
nach Start-S: 00:20.372 00:20.248 00:20.243


54 390 PREIßER Dirk Opel Kadett C D 01:01.022 01:00.860 01:00.547 01:00.547
MSRT Freiamt km/h 121,90 120,65 120,65 +00:09.307
nach Start-S: * 00:20.729 00:20.335


55 89 HAYOT Gaëtan VW Lehmann Golf B 01:01.601 01:00.754 01:00.730 01:00.730
Ecurie Bayard km/h 125,45 123,30 124,05 +00:09.490
nach Start-S: 00:20.894 00:20.588 00:20.284


56 59 LETMADE Bernd Norma-Honda 1120 D 01:01.237 01:00.973 01:00.741 01:00.741
MSC Odenkirchen e.V. 1924 km/h 124,51 126,00 125,37 +00:09.501
nach Start-S: 00:20.734 00:20.325 00:20.428


57 31 BOUVIER Christian Tatuus-Renault FR2000 F 01:01.030 01:01.510 01:01.447 01:01.030
km/h 125,13 118,78 121,35 +00:09.790
nach Start-S: 00:20.273 00:20.486 00:20.689


58 35 WAHL Lauriane Tatuus-Renault FR2000 F 01:01.453 01:01.038 01:01.307 01:01.038
km/h 125,37 124,01 124,52 +00:09.798
nach Start-S: 00:20.677 00:20.304 00:20.290


59 108 PISANO Egidio VW Spiess Golf D 01:01.400 01:02.003 01:01.767 01:01.400
Cosenza Corse I km/h 121,90 119,47 118,73 +00:10.160
nach Start-S: 00:20.794 00:21.202 00:20.774


60 56 GEBHARD Dino Norma-Honda M20 2B D 01:01.650 01:01.755 01:01.430 01:01.430
ADAC Südbaden e.V. km/h 121,03 120,39 122,34 +00:10.190
nach Start-S: 00:21.313 00:21.160 00:21.187


61 387 NAUMANN Peter VW Polo G40 D 01:03.294 01:01.435 01:01.747 01:01.435
DMV Team Berg-Cup km/h 124,24 125,65 123,13 +00:10.195
nach Start-S: * 00:20.903 00:21.018


62 369 SCHÖNBORN Rainer VW Golf D 01:03.203 01:01.524 01:01.475 01:01.475
km/h 121,68 118,43 118,02 +00:10.235
nach Start-S: * 00:20.867 00:20.815


63 398 ROTTENBERGER Dieter BMW 318i STW D 01:01.857 01:01.643 01:01.874 01:01.643
km/h 125,91 122,80 123,90 +00:10.403
nach Start-S: * 00:21.119 00:21.109


64 388 FINK Marco BMW 320 i WTCC D 01:03.366 01:03.763 01:01.649 01:01.649
DMV Team Berg-Cup km/h 121,52 119,71 121,28 +00:10.409
nach Start-S: * 00:22.212 00:21.345


65 379 SCHRÖRS André Talbot Lotus D 01:02.025 01:01.720 01:02.175 01:01.720
km/h 116,72 113,22 114,06 +00:10.480
nach Start-S: * 00:20.635 00:20.600


66 133 SCHNELLMANN Roger Mitsubishi EVO 8 CH 01:02.366 01:01.984 01:02.241 01:01.984
ACS Schweiz km/h 128,91 126,75 125,97 +00:10.744
nach Start-S: 00:21.394 00:20.861 00:20.896


67 397 WIEBE Björn Renault Williams BWR D 01:02.324 01:02.134 01:02.321 01:02.134
MSC Odenkirchen 1924 e.V. km/h 120,15 120,89 121,03 +00:10.894
nach Start-S: * 00:21.136 00:21.312


68 393 SONDERBAUER Roman Opel Risse Kadett D 01:02.236 * * 01:02.236
DMV Team Berg-Cup km/h 115,98 * * +00:10.996
nach Start-S: * * *


69 73 REUTER Christian BMW M3 V8 D 01:03.603 01:02.542 * 01:02.542
km/h 129,77 127,92 * +00:11.302
nach Start-S: 00:21.816 00:21.467 *


70 110 COLLARD Bruno BRC-Suzuki CM 05 EVO B 01:02.671 01:03.016 01:03.051 01:02.671
Ecurie Bayard km/h 119,70 114,91 117,62 +00:11.431
nach Start-S: 00:20.838 00:20.914 00:21.093


71 392 FLIK Thomas Renault Clio Williams D 01:03.779 01:02.785 01:03.103 01:02.785
MSC Odenkirchen 1924 e.V. km/h 122,25 117,43 117,45 +00:11.545
nach Start-S: * 00:21.420 00:21.321


72 394 WEISS Werner Ford Escort Zakspeed D 01:03.494 01:02.856 01:03.382 01:02.856
ACV MSC Göge km/h 120,71 119,54 119,27 +00:11.616
nach Start-S: * 00:21.427 00:22.026


73 87 SECHAUD Eric Ford Escort F 01:04.111 01:03.793 01:03.030 01:03.030
km/h 121,39 117,12 117,10 +00:11.790
nach Start-S: 00:22.369 00:22.165 00:21.304


74 289 KONRAD Manfred VW Corrado D 01:04.447 01:03.852 01:03.095 01:03.095
km/h 115,58 117,04 117,41 +00:11.855
nach Start-S: * 00:21.553 00:21.455


75 385 RAUCH Michael Opel Briegel Kadett D 01:03.116 01:03.197 01:03.799 01:03.116
km/h 116,50 114,73 115,26 +00:11.876
nach Start-S: * 00:21.322 00:21.270


76 377 WEBER Jens Opel Kadett C D 01:03.778 01:03.141 01:03.389 01:03.141
km/h 118,53 116,96 116,96 +00:11.901
nach Start-S: * 00:21.215 00:21.415


77 290 WEIßDORN Franz VW Polo D 01:03.454 01:03.278 01:03.879 01:03.278
km/h 121,57 120,58 118,52 +00:12.038
nach Start-S: * 00:21.521 00:21.770


78 386 GÖBEL Henning Opel Risse Kadett D 01:03.326 01:15.972 * 01:03.326
km/h 116,73 67,74 * +00:12.086
nach Start-S: * 00:22.151 *


79 395 AUER Christian BMW 2002 D 01:04.132 01:03.576 01:03.778 01:03.576
km/h 117,08 114,59 112,96 +00:12.336
nach Start-S: * 00:21.362 00:21.337


80 278 STELBERG Andre VW Schneider Polo D 01:04.324 01:04.314 01:03.665 01:03.665
MSC Odenkirchen 1924 e.V. km/h 114,33 110,86 114,13 +00:12.425
nach Start-S: * 00:21.278 00:21.100


81 279 MOSER Hugo VW Polo A 01:03.717 01:03.836 01:03.930 01:03.717
MSC Odenkirchen 1924 e.V. km/h 111,61 111,92 102,38 +00:12.477
nach Start-S: * 00:21.590 00:21.437


82 63 JULLIAN Willy Radical-Suzuki SR3 RS F 01:05.598 01:03.734 01:04.360 01:03.734
km/h 123,10 121,94 121,56 +00:12.494
nach Start-S: 00:22.150 00:21.599 00:22.427


83 283 KLEINER Martin VW Polo D 01:03.967 01:03.765 01:03.868 01:03.765
MSC Odenkirchen 1924 e.V. km/h 112,32 111,58 111,27 +00:12.525
nach Start-S: * 00:21.832 00:21.863


84 327 KORESCH Rainer Ford Escort D 01:04.725 01:03.905 01:03.776 01:03.776
ADAC Pfalz e.V. km/h 113,54 114,46 114,57 +00:12.536
nach Start-S: * 00:21.762 00:21.754


85 121 FRANK René BMW M3 DTM D 01:03.801 01:05.789 01:04.128 01:03.801
MSC Odenkirchen 1924 e.V. km/h 124,09 118,74 120,05 +00:12.561
nach Start-S: 00:21.713 00:21.684 00:21.985


86 75 FRANCK Christian Seat Leon Supercopa L 01:05.479 01:03.820 01:04.483 01:03.820
km/h 123,07 123,91 122,00 +00:12.580
nach Start-S: 00:22.802 00:21.962 00:22.170


87 396 WIEBE André Renault Megane Cup D 01:03.870 01:04.278 01:04.229 01:03.870
MSC Odenkirchen 1924 e.V. km/h 117,21 111,92 115,69 +00:12.630
nach Start-S: * 00:21.723 00:21.633


88 329 AUCHTER Tobias Opel Corsa D 01:04.301 01:04.015 01:04.213 01:04.015
km/h 114,70 114,32 105,40 +00:12.775
nach Start-S: * 00:21.463 *


89 281 GEHRIG Jürgen VW Polo D 01:04.699 01:07.157 01:04.097 01:04.097
km/h 118,54 103,79 111,73 +00:12.857
nach Start-S: * 00:22.461 00:21.740


90 319 HEINDRICHS Werner Opel Veytal Corsa B 01:04.245 01:04.905 01:04.628 01:04.245
AMC ST-Vith km/h 113,21 112,71 113,77 +00:13.005
nach Start-S: * 00:21.786 00:21.746


91 288 BERNERT Klaus VW Polo D 01:05.246 01:04.392 01:04.326 01:04.326
km/h 111,16 112,29 111,63 +00:13.086
nach Start-S: * 00:21.948 00:22.007


92 328 FAULHABER Stefan Opel Risse Kadett D 01:04.327 01:04.602 01:04.460 01:04.327
MSC Odenkirchen 1924 e.V. km/h 111,62 112,53 112,89 +00:13.087
nach Start-S: * 00:21.847 00:21.891


93 88 SECHAUD François Ford Escort F 01:04.420 01:04.629 01:04.444 01:04.420
km/h 115,59 113,03 115,74 +00:13.180
nach Start-S: 00:22.473 00:22.486 00:22.219


94 330 MAIER Helmut VW Spiess-Golf A 01:05.219 01:04.489 01:04.608 01:04.489
H + R Spezialfedern km/h 117,14 115,89 115,67 +00:13.249
nach Start-S: * 00:22.097 00:22.081


95 362 TERLER Walter Opel Krause Kadett C D 01:04.598 01:04.938 01:04.566 01:04.566
km/h 116,40 112,17 115,97 +00:13.326
nach Start-S: * 00:21.528 00:21.461


96 280 SPÖRI Markus Suzuki Swift 4WD D 01:04.568 01:04.675 01:04.840 01:04.568
km/h 111,81 112,04 111,99 +00:13.328
nach Start-S: * 00:21.922 00:22.229


97 99 CROIBIEN Fabrice VW Golf B 01:05.554 01:05.540 01:04.571 01:04.571
km/h 114,86 113,19 114,13 +00:13.331
nach Start-S: 00:21.936 00:21.977 00:21.661


98 34 CHRISTOPHE Claude Tatuus-Renault FR2000 F 01:04.578 01:04.678 01:04.626 01:04.578
km/h 119,31 120,59 119,52 +00:13.338
nach Start-S: 00:21.955 00:21.655 00:22.351


99 80 TOURTEL Mickael VW Sirocco-Gomez F 01:05.545 01:05.116 01:04.711 01:04.711
km/h 118,48 112,12 117,82 +00:13.471
nach Start-S: 00:22.362 00:22.218 00:21.944


100 324 STURM Bernhard VW Scirocco D 01:05.257 01:05.794 01:05.010 01:05.010
DMV Team Berg-Cup km/h 108,38 113,80 116,10 +00:13.770
nach Start-S: * 00:22.130 00:21.753


101 93 KRUHS Gino Renault Megane Maxi D 01:05.221 01:05.092 01:05.168 01:05.092
Union des Pilotes km/h 114,08 112,42 112,78 +00:13.852
nach Start-S: 00:22.049 00:21.904 00:21.782


102 58 NERI Jean-Luc Evora-Renault Proto 21 F 01:05.420 01:05.138 01:05.367 01:05.138
km/h 115,26 105,19 111,52 +00:13.898
nach Start-S: 00:21.413 00:21.560 00:21.947


103 82 DUBOIS Olivier BMW M3 B 01:06.131 01:05.761 01:05.254 01:05.254
Marchin Automobile Club km/h 118,35 118,66 113,98 +00:14.014
nach Start-S: 00:22.256 00:22.223 00:22.046


104 109 VOSS Andreas VW Misczyk-Golf D 01:05.883 01:06.191 01:05.416 01:05.416
km/h 115,66 115,96 116,47 +00:14.176
nach Start-S: 00:21.942 00:22.010 00:21.718


105 321 BRUNNER Thorsten VW Golf D 01:06.842 01:05.577 01:05.449 01:05.449
km/h 117,66 118,01 117,83 +00:14.209
nach Start-S: * 00:22.001 00:22.007


106 370 KONSTANZER Alex Opel Kadett C D 01:06.382 01:06.243 01:05.560 01:05.560
AC Kaiserstuhl e.V. im ADAC km/h 115,13 114,38 110,17 +00:14.320
nach Start-S: * 00:22.316 00:22.288


107 364 BLÄSIUS Manfred BMW 320 i D 01:07.131 01:06.321 01:05.704 01:05.704
MSV Osann-Monzel km/h 112,01 111,00 109,90 +00:14.464
nach Start-S: * 00:22.678 00:22.304


108 36 VITALI Hugo Dallara-Opel F2 L 01:07.074 01:05.884 01:06.300 01:05.884
km/h 118,38 120,93 124,49 +00:14.644
nach Start-S: 00:21.540 00:21.309 00:21.695


109 367 ORTH Ralf BMW 320 is D 01:07.312 01:05.908 01:06.680 01:05.908
MSV Osann-Monzel km/h 114,74 117,45 114,33 +00:14.668
nach Start-S: * 00:22.153 00:22.355


110 96 PIER Alain Renault Megane AWR L 01:06.499 01:08.876 01:05.991 01:05.991
Union des Pilotes km/h 118,83 116,03 117,94 +00:14.751
nach Start-S: 00:23.030 00:22.792 00:22.969


111 90 CANNATA Robert BMW Maxi Jide F 01:06.413 01:07.741 01:07.085 01:06.413
km/h 116,15 115,99 114,78 +00:15.173
nach Start-S: 00:22.122 00:22.726 00:22.531


112 383 HATEZIC Johann Opel Ascona B D 01:06.583 01:07.049 01:06.496 01:06.496
km/h 110,83 107,37 109,12 +00:15.256
nach Start-S: * 00:22.671 00:22.343


113 76 KEIPES Georges Ford Escort Cosworth L 01:06.519 01:08.083 01:08.731 01:06.519
km/h 101,75 97,60 99,37 +00:15.279
nach Start-S: 00:22.384 00:22.622 00:23.045


114 77 KREMER Yves Subaru Impreza L 01:08.504 01:06.610 A 01:06.610
km/h 106,85 111,06 * +00:15.370
nach Start-S: 00:22.461 00:22.265 *


115 381 EHRET Christian Opel Ascona B D 01:07.317 01:06.852 01:06.800 01:06.800
ADAC Nordbayern e.V. km/h 110,44 108,18 107,59 +00:15.560
nach Start-S: * 00:22.629 00:22.607


116 101 KELLEN Bob Ford Escort MK2 L 01:07.224 01:07.980 * 01:07.224
Ecurie Tëtelbierg km/h 110,41 109,89 * +00:15.984
nach Start-S: 00:23.093 00:22.870 *


117 444 PACKEISEN Ulli BMW V8 PM3 D 01:08.081 01:07.235 01:07.724 01:07.235
km/h 115,68 111,12 103,82 +00:15.995
nach Start-S: * 00:23.022 00:23.135


118 139 SAHOUI Abel BMW M3 F 01:07.773 01:08.158 01:07.279 01:07.279
km/h 107,41 110,11 106,95 +00:16.039
nach Start-S: 00:23.054 00:23.060 00:22.824


119 132 JANNY Jérôme Porsche Cayman F 01:07.534 01:07.296 01:07.555 01:07.296
km/h 115,20 112,70 114,30 +00:16.056
nach Start-S: * 00:22.817 00:22.963


120 218 HEßBERGER Jürgen Fiat 127 Sport Martini Racing D 01:08.132 01:08.181 01:07.364 01:07.364
Hohenester Sport km/h 103,72 102,62 103,25 +00:16.124
nach Start-S: * 00:23.065 00:22.802


121 374 SEITZ Hans-Dieter Ford Escort MK II D 01:07.853 01:07.598 01:07.948 01:07.598
DMV Team Berg-Cup km/h 107,70 106,81 106,02 +00:16.358
nach Start-S: * 00:22.552 00:22.716


122 102 SCHROEDER Ralph Nissan Almera GTI L 01:07.751 01:08.611 01:08.387 01:07.751
km/h 108,00 107,79 104,95 +00:16.511
nach Start-S: 00:23.206 00:23.436 00:23.504


123 62 WEYTEN Willy Mantis-Opel Sport2000 B 01:09.818 01:07.756 01:09.406 01:07.756
km/h 107,94 108,74 75,69 +00:16.516
nach Start-S: 00:23.897 00:22.660 00:22.839


124 141 STOLL Jochen Peugeot 306 S16 D 01:07.777 01:07.947 01:07.948 01:07.777
km/h 106,30 109,87 107,87 +00:16.537
nach Start-S: 00:22.704 00:23.315 00:22.996


125 78 SEGUIN Manu Subaru Impreza L 01:11.263 01:07.838 01:08.447 01:07.838
km/h 103,73 101,28 104,64 +00:16.598
nach Start-S: 00:23.433 00:22.594 00:23.245


126 230 DEUTSCH Bernd VW Schneider-Audi 50 D 01:08.639 01:07.964 01:07.910 01:07.910
MSC Odenkirchen 1924 e.V. km/h 108,91 107,02 107,82 +00:16.670
nach Start-S: * 00:22.978 00:23.097


127 114 GONCALVES Rui Honda Civic L 01:08.627 01:08.526 01:07.984 01:07.984
Union des Pilotes km/h 100,85 103,99 106,23 +00:16.744
nach Start-S: 00:22.727 00:22.810 00:22.453


128 103 CIUCA Romain Opel Kadett C L 01:08.834 01:08.123 01:10.005 01:08.123
Ecurie Tëtelbierg km/h 108,11 108,21 105,31 +00:16.883
nach Start-S: 00:22.505 00:22.670 00:22.649


129 126 MICHL Josef Skoda 130 RS CZ 01:08.658 01:08.933 01:08.247 01:08.247
Czech National Team km/h 103,59 103,09 102,04 +00:17.007
nach Start-S: 00:23.120 00:23.365 00:23.028


130 515 SCHINDLER Uwe NSU KWR D 01:08.989 01:08.836 01:08.300 01:08.300
km/h 102,10 101,58 102,03 +00:17.060
nach Start-S: * 00:22.671 00:22.524


131 224 STELBERG Thomas VW Schneider Polo D 01:08.888 01:09.776 01:08.417 01:08.417
MSC Odenkirchen 1924 e.V. km/h 111,40 108,96 109,35 +00:17.177
nach Start-S: * 00:23.635 00:23.123


132 118 TOGAERT Reginald Peugeot 205 B 01:09.499 01:08.481 01:08.812 01:08.481
Royal Ecurie Ardennes km/h 107,02 105,25 109,25 +00:17.241
nach Start-S: 00:23.433 00:23.116 *


133 83 LERUTH Jean Honda Integra R B 01:08.485 01:08.797 01:08.852 01:08.485
Marchin Automobile Club km/h 108,52 101,49 106,78 +00:17.245
nach Start-S: 00:23.293 00:23.209 00:23.171


134 92 KIESER Werner Ford Escort RS2000 D 01:10.160 01:09.163 01:08.657 01:08.657
km/h 99,64 109,54 106,56 +00:17.417
nach Start-S: 00:23.511 00:23.422 00:23.192


135 510 HOFMANN Steffen NSU TT D 01:08.828 01:09.558 01:08.962 01:08.828
km/h 96,23 100,95 101,76 +00:17.588
nach Start-S: * * 00:23.050


136 94 STRAßEL Serge VW Golf D 01:09.545 01:08.899 * 01:08.899
km/h 106,54 108,03 * +00:17.659
nach Start-S: 00:23.072 00:23.170 *


137 137 AREND Luc Citroën C2 R2 MAX L 01:10.561 01:09.785 01:08.921 01:08.921
km/h 104,73 103,45 106,39 +00:17.681
nach Start-S: 00:24.460 00:23.736 00:23.584


138 112 WATTEYNE Claude Legend Car Yamaha B 01:11.076 01:10.434 01:09.001 01:09.001
Ecurie New Racing km/h 99,66 105,85 105,94 +00:17.761
nach Start-S: 00:23.420 00:23.178 00:23.024


139 91 GRÜNIG Stefan VW Golf CH 01:10.144 01:09.894 01:09.128 01:09.128
MB Motorsport Team km/h 109,98 106,30 108,70 +00:17.888
nach Start-S: 00:23.690 00:23.678 00:23.336


140 276 ABB Niels VW Schneider Polo D 01:09.228 01:10.222 01:09.259 01:09.228
DMV Team Berg-Cup km/h 102,99 101,90 101,22 +00:17.988
nach Start-S: * 00:23.779 00:23.551


141 437 OSTERMANN Thomas BMW E30 Hartge D 01:10.568 01:10.073 01:09.310 01:09.310
MSC Konz km/h 110,00 110,05 110,66 +00:18.070
nach Start-S: * 00:23.799 00:23.795


142 318 NOWACZYK Uwe VW Misczyk-Golf D 01:10.162 01:10.048 01:09.410 01:09.410
km/h 108,61 107,72 107,36 +00:18.170
nach Start-S: * 00:23.017 *


143 273 TRACHSEL Walter VW Polo D 01:10.148 01:09.551 01:09.722 01:09.551
km/h 105,60 104,25 101,49 +00:18.311
nach Start-S: * 00:23.477 *


144 522 KRYSTOFIAK Thomas NSU KWR D 01:10.576 01:17.115 01:09.585 01:09.585
km/h 99,43 59,44 103,56 +00:18.345
nach Start-S: * 00:24.033 00:23.273


145 136 BLOM Johny Citroën C2 R2 MAX L 01:10.502 01:09.888 01:09.742 01:09.742
Ecurie Tëtelbierg km/h 104,61 104,28 103,87 +00:18.502
nach Start-S: 00:23.890 00:23.511 00:23.558


146 134 ARELLANO Hugo Ford Fiesta L 01:10.254 01:09.926 01:09.746 01:09.746
km/h 102,45 101,82 101,15 +00:18.506
nach Start-S: 00:23.522 00:23.357 00:23.214


147 116 SOISSON Claude Honda Civic L 01:10.040 01:09.851 01:09.792 01:09.792
Ecurie Tëtelbierg km/h 102,67 101,70 101,75 +00:18.552
nach Start-S: 00:23.444 00:23.251 00:23.332


148 519 DAVIDOVIC Jörg NSU TT Evo II D 01:10.429 01:09.822 01:10.466 01:09.822
km/h 101,14 102,27 100,75 +00:18.582
nach Start-S: * 00:23.097 00:23.575


149 146 PLUMM Jürgen Daihatsu Charade D 01:09.895 01:10.430 01:10.474 01:09.895
km/h 103,61 99,69 100,24 +00:18.655
nach Start-S: 00:23.068 00:23.053 *


150 129 SCHRÖDER Detlef VW Polo D * 01:10.449 01:09.927 01:09.927
km/h * 100,03 102,04 +00:18.687
nach Start-S: * * 00:23.274


151 516 HÖBER Jörg NSU TT D 01:10.212 01:10.110 01:10.340 01:10.110
km/h 100,07 97,32 102,43 +00:18.870
nach Start-S: * 00:23.274 00:23.319


152 363 FLIK Beatrice Renault Megane D 01:10.793 01:10.201 01:10.754 01:10.201
km/h 109,95 106,16 109,69 +00:18.961
nach Start-S: * 00:23.271 00:23.654


153 111 DE SADELEER Bart VRC Fiat 500 B 01:10.343 02:08.827 01:11.385 01:10.343
km/h 115,55 84,95 114,26 +00:19.103
nach Start-S: 00:22.809 00:22.757 00:23.126


154 123 MOSER Roger BMW 320 CH 01:12.092 01:10.496 01:10.669 01:10.496
km/h 104,67 103,93 104,83 +00:19.256
nach Start-S: 00:24.626 * *


155 135 RODENBOURG Christian Ford Fiesta L 01:12.054 01:10.832 01:10.860 01:10.832
km/h 100,76 101,05 102,34 +00:19.592
nach Start-S: 00:24.307 00:23.793 00:23.848


156 142 VERHOEVEN Tim Citroën AX GTI D 01:11.192 01:10.943 01:11.003 01:10.943
RC Neuss km/h 103,56 102,51 102,23 +00:19.703
nach Start-S: 00:24.080 00:23.739 00:23.944


157 95 KRÜGER Thomas Honda Civic VTEC D 01:11.829 01:11.436 01:11.043 01:11.043
MC Roetgen e.V. km/h 106,88 108,18 105,02 +00:19.803
nach Start-S: 00:25.237 00:24.849 00:24.606


158 122 KIÉNERT Francis Porsche 2,7 RS L 01:12.151 01:12.170 01:11.066 01:11.066
km/h 106,92 105,18 106,05 +00:19.826
nach Start-S: 00:24.253 00:23.578 00:23.438


159 104 UHRES Jean-Paul Opel Astra L 01:16.417 01:18.587 01:11.179 01:11.179
km/h 69,47 87,98 101,75 +00:19.939
nach Start-S: 00:24.510 00:27.045 00:23.665


160 84 LUCIUS David Opel Ascona B L 01:12.823 01:11.640 01:11.258 01:11.258
Ecurie Tëtelbierg km/h 104,50 104,45 103,14 +00:20.018
nach Start-S: 00:24.516 * 00:24.199


161 271 EIRICH Raimund VW Polo D 01:12.021 01:11.674 01:11.300 01:11.300
km/h 101,24 102,31 102,48 +00:20.060
nach Start-S: * 00:24.106 00:24.135


162 226 STEGMANN Tobias Schneider-Audi 50 D 01:15.161 01:11.400 01:12.195 01:11.400
MSC Odenkirchen 1924 e.V. km/h 100,97 95,35 94,52 +00:20.160
nach Start-S: * 00:24.478 00:25.043


163 518 HÖLLERICH Nicola NSU TT D 01:11.808 01:12.907 01:13.395 01:11.808
km/h 97,71 97,54 95,57 +00:20.568
nach Start-S: * 00:24.413 00:24.225


164 61 ROLLINGER Dany Osella-Alfa Romeo PA215 L 01:13.920 01:12.166 01:11.959 01:11.959
km/h 100,48 96,13 96,39 +00:20.719
nach Start-S: 00:25.482 00:23.864 00:24.149


165 107 DONKELS Daniel BMW 318 is L 01:12.940 01:12.432 01:12.042 01:12.042
km/h 94,51 98,71 99,38 +00:20.802
nach Start-S: 00:25.175 00:24.860 00:24.882


166 128 GMEINDER Andreas VW Passat D 01:15.689 01:12.479 01:12.250 01:12.250
km/h 97,16 99,39 98,93 +00:21.010
nach Start-S: 00:25.125 00:24.102 00:23.984


167 127 HERING Ronny VW Scirocco Gti D 01:23.643 01:22.390 01:12.440 01:12.440
km/h 74,47 80,73 99,19 +00:21.200
nach Start-S: 00:26.791 00:25.991 00:23.856


168 140 GLAESENER Tom Honda Civic Type R L 01:14.015 01:13.139 01:13.817 01:13.139
km/h 104,50 103,05 101,00 +00:21.899
nach Start-S: 00:25.604 00:24.850 00:24.922


169 517 VOGEL Michael NSU TT D 01:14.859 01:13.813 01:13.182 01:13.182
MSC Rodenstein km/h 96,70 94,23 95,66 +00:21.942
nach Start-S: * 00:24.401 *


170 145 RENSRATH Dennis Daihatsu Charade D 01:14.177 01:13.403 01:13.325 01:13.325
km/h 96,12 97,01 96,99 +00:22.085
nach Start-S: 00:24.436 00:23.973 00:24.045


171 117 HOFFMANN Nathalie Ford Fiesta L 01:14.382 01:13.508 01:13.947 01:13.508
Ecurie Tëtelbierg km/h 105,03 102,87 103,39 +00:22.268
nach Start-S: 00:25.026 00:24.689 00:24.744


172 507 FLEISCHER Horst NSU KWR D 01:13.545 01:13.513 01:14.080 01:13.513
km/h 97,57 95,12 99,11 +00:22.273
nach Start-S: * * 00:24.691


173 227 RAUCH Rolf Fiat 128 Coupé D 01:13.605 01:13.650 01:14.162 01:13.605
DMV Team Berg-Cup km/h 98,39 97,87 97,94 +00:22.365
nach Start-S: * 00:24.485 00:24.809


174 504 SZOTT Roman NSU TT D 01:18.376 01:15.125 01:14.772 01:14.772
km/h 92,85 96,75 97,60 +00:23.532
nach Start-S: * 00:24.293 00:24.756


175 124 WESTENHÖFER Armin VW Scirocco D 01:16.660 01:15.068 01:14.984 01:14.984
km/h 96,90 95,42 96,11 +00:23.744
nach Start-S: 00:25.467 00:24.854 00:24.448


176 360 ALT Holger Ford Escort RS2000 D 01:15.212 01:17.519 01:16.085 01:15.212
km/h 86,92 94,02 96,96 +00:23.972
nach Start-S: * 00:25.930 00:25.512


177 521 VOIGT Walter NSU Spiess 1300 D 01:17.413 01:15.459 02:05.018 01:15.459
Motorsport-Club Konz 1974 e.V. km/h 96,43 95,49 25,02 +00:24.219
nach Start-S: * 00:24.509 *


178 106 MARQUES Pedro Renault Clio L 01:16.611 01:16.066 01:16.144 01:16.066
km/h 93,45 93,51 96,93 +00:24.826
nach Start-S: 00:25.611 00:25.472 00:25.646


179 525 MARX Wolfgang NSU Prinz 1000 D 01:16.541 01:16.377 01:19.575 01:16.377
km/h 93,29 92,37 87,44 +00:25.137
nach Start-S: * 00:24.775 *


180 66 FABER Yves Ford Mustang L 01:17.956 01:17.459 01:16.747 01:16.747
km/h 90,87 89,48 87,94 +00:25.507
nach Start-S: 00:26.452 00:26.282 00:26.118


181 144 ALTMANN Dieter Peugeot 205 Rally D 01:18.958 01:18.213 01:17.032 01:17.032
AMC Deverling km/h 81,49 85,21 88,94 +00:25.792
nach Start-S: 00:25.764 00:25.653 00:25.548


182 220 ANGELBERGER Volker NSU TT D 01:20.055 01:18.373 01:17.257 01:17.257
km/h 90,80 92,79 93,49 +00:26.017
nach Start-S: * 00:26.014 00:25.773


183 524 SCHWALBE Wolfgang NSU TT D 01:19.628 01:17.754 01:18.753 01:17.754
km/h 95,78 95,60 93,78 +00:26.514
nach Start-S: * 00:26.052 00:26.653


184 512 NEUNER Bernhard NSU TT D 01:18.150 01:18.866 01:17.944 01:17.944
km/h 93,72 87,86 90,73 +00:26.704
nach Start-S: * 00:26.065 00:26.050


185 143 VERHOEVEN Thomas Citroën AX Sport D 01:19.193 01:18.198 01:18.390 01:18.198
RC Neuss km/h 93,97 94,02 93,08 +00:26.958
nach Start-S: 00:26.293 00:26.086 00:26.262


186 200 BOCH Heinz-Peter BMW 316i D 01:23.367 01:21.360 01:21.311 01:21.311
km/h 85,65 84,01 82,08 +00:30.071
nach Start-S: * 00:26.896 00:26.559


187 130 KIÉNERT Paule Austin Cooper S L 01:25.793 01:24.878 01:24.388 01:24.388
km/h 88,91 87,54 89,02 +00:33.148
nach Start-S: 00:27.802 00:27.276 00:27.134


188 120 ROLLINGER Marco Stanguellini Formula Junior L 01:34.318 01:27.785 01:26.503 01:26.503
km/h 81,99 81,66 82,88 +00:35.263
nach Start-S: 00:31.885 00:28.440 00:28.288


189 138 HEISCHBOURG Andy Peugeot 206 XS L 01:29.000 01:26.572 01:29.086 01:26.572
km/h 68,03 68,01 62,85 +00:35.332
nach Start-S: 00:26.825 00:26.336 00:25.305


190 125 BURCKHARDT Philippe Volvo PV 544 Sport CH 01:32.217 01:31.253 01:28.615 01:28.615
GK Historic Racing km/h 90,06 88,60 88,31 +00:37.375
nach Start-S: 00:29.895 00:30.053 00:29.462Gestartet: 190 Gewertet: 190 Nicht gewertet: 0


Emmanuel Schmit (RL) Michael Stoll (Zeitnahme)
Zeitnahme & Auswertung mit "Timecatcher Suite" - © 2004-10 by Michael Stoll

Permanent-URL: http://www.automobilsport.com/bergrennen-eschdorf-rennergebnis-gesamt-2011---90139.html

09.05.2011 / MaP

More News

Eschdorf Bergrennen Starterliste European Hill Race 2011
06.05.2011
Bergrennen Eschdorf7. - 8. Mai 2011Luxemburger Bergmeisterschaft 2011Belgische und Deutsche Bergmeisterschaft 2011NSU Bergpokal bis 1300 ccm504 SZOTT Roman D NSU TT507 FLEISCHER Horst D NSU KWR509 MEURER Karlheinz D NSU TT510 HOFMANN Steffen D more >>
23. Automobil-Bergrennen „European Hill Race“ Eschdorf am 7./8. Mai 2011
03.05.2011
213 Fahrzeuge und Fahrer aus neun Nationen Tourenwagenfestival mit reichlich PS und NostalgieTEILNEHMERLISTE HIER  more >>
Lorentzweiler Bergrennen 2011 Resultat Klassen
25.04.2011
44ième COURSE DE COTE LORENTZWEILER- Mémoriale Maurice BENOY -Championnat du Luxembourg des Courses de CôteVolant Sportif 2011 / Coupe des Dames 2011Championnat Espoirs 2011LUNDI 25 AVRIL 2011Groupe N / LN Classe 2 plus de 1601 à 2000 ccm more >>
Lorentzweiler Course de Côte - Resultat Gesamt
25.04.2011
Lorentzweiler Bergrennen 2011Mémoriale Maurice BENOY -Championnat du Luxembourg des Courses de CôteVolant Sportif 2011 / Coupe des Dames 2011Championnat Espoirs 2011LUNDI 25 AVRIL 20111 1 DEMUTH GUY Osella FA30 L 00:41.69 00:41.94 00:41.57 00:41.57Ecurie Tëtelbierg more >>
Lorentzweiler Bergrennen Teilnehmerliste 2011
21.04.2011
COURSE DE COTE LORENTZWEILER   24 & 25 avril 2011     LISTE DES ENGAGES                       & more >>
Course de côte Lorentzweiler 2011
20.04.2011
Le lundi de Pâques 25 avril aura lieu la 44e édition de la course de côte à Lorentzweiler. Elle sera de nouveau organisée par l’Ecurie Tëtelbierg et pourra se réjouir d'un plateau de 85 participants, dont 20 more >>
Course de Côte Holtz Rennergebnis Klassen
26.09.2010
11ième COURSE DE COTE DE HOLTZDimanche le 26 Septembre 2010Championnat du Luxembourg des Courses de Côte 2010Volant Sportif 2010 / Coupe des Dames 2010 Championnat Espoirs 2010His. Groupe Historique1 61 KIENERT Francis Porsche 2.7 RS L 01:40.520 01:40.106 01:37.875 01:37.8752 6 more >>
Course de Côte HOLTZ - Rennerergebnis Gesamt
26.09.2010
11ième COURSE DE COTE DE HOLTZDimanche le 26 Septembre 2010Championnat du Luxembourg des Courses de Côte 2010Volant Sportif 2010 / Coupe des Dames 2010 /Championnat Espoirs 2010Rg. Nr. Fahrer/Bewerber Fahrzeug Nat. 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Bestzeit1 18 DE CONINCK Jelle Norma more >>
Course de Côte Internationale de HOLTZ reportée aux 25 et 26 septembre 2010
13.05.2010
Les dates de la  Course de Côte Internationale de HOLTZ ont changé.Initialement prévu pour le 11 et 12 septembre elle aura lieu le weekend du 25 et 26 septembre.Le changement de date a été nécessaire pour éviter un double emploie avec la course de côte de HUYET et un rallye régional ou un more >>
Bergrennen Eschdorf - European Hill Race Rennergebnis Divisionen - Klassen
02.05.2010
European Hill RaceBergrennen Eschdorf1. - 2. Mai 2010Luxemburger Bergmeisterschaft 2010Belgische und Deutsche Bergmeisterschaft 2010Rennergebnis - Divisionen - KlassenDivision 1 (N/LN) jusqu´à 2000 ccm1 116 VERHOEVEN Tim Citroën AX GTI D 01:21.201 01:16.582 01:15.944 01:15 more >>
Eschdorf Bergrennen - European Hill Race - Rennergebnis GESAMT
02.05.2010
European Hill RaceBergrennen Eschdorf1. - 2. Mai 2010Luxemburger Bergmeisterschaft 2010Belgische und Deutsche Bergmeisterschaft 2010Rennergebnis - Gesamt1 2 REGAL Lionel Reynard-Mugen-Honda 01L F 01:06.251 01:01.914 00:56.015 00:56.015km/h 124,07 127,77 153,762 3 RITCHEN Billy Lola-Ford-Cosworth 99B51 F 01:04.590 01:04.886 00:56.898 00 more >>
Eschdorf - European Hill Race TRAINING Ergebnis Divisionen - Klassen 2010
01.05.2010
Bergrennen Eschdorf1. - 2. Mai 2010Luxemburger Bergmeisterschaft 2010Belgische und Deutsche Bergmeisterschaft 2010Division 1 (N/LN) jusqu´à 2000 ccm1 116 VERHOEVEN Tim Citroën AX GTI D 01:12.554 01:13.742 01:12.831 01:12.554RC-Neuss km/h 100,84 98,73 99,162 114 WEIME more >>
Bergrennen Eschdorf Training Ergebnis Gesamt
01.05.2010
European Hill Race 1. - 2. Mai 2010Luxemburger Bergmeisterschaft 2010Belgische und Deutsche Bergmeisterschaft 2010Trainingsergebnis - Gesamt  1. Mai 2010     1 2 REGAL Lionel Reynard-Mugen-Honda 01L F 00:51.070 00:50.743 00:50.770 00:50.743km/h 158,60 159,85 158,11 more >>
22. Eschdorfer Bergrennen «European Hill Race» am 1./2. Mai : In Erinnerung an David Scheier
27.04.2010
Luxemburger, deutsche und belgische Bergmeisterschaft 2010KW-Gruppe H-BergcupClassic-Berg-CupRenault-Tatuus-CupNSU-BergpokalErneut Rekordfeld mit 183 Startern Fahrer aus 8 Nationen (Luxemburg, Deutschland, Belgien, Frankreich, Schweiz, Österreich, Grossbritannien und Slowenien)  Zum 22. more >>
Bergrennen Eschdorf - European Hill Race - Teilnehmer, participants
27.04.2010
BERGRENNEN ESCHDORF in Erinnerung an David ScheierEUROPEAN HILL RACE  ESCHDORF01-02. May 2010    DIVISION 1 (N/LN JUSQU. 200 more >>
22. Eschdorfer Bergrennen «European Hill Race» am 1./2. Mai : In Erinnerung an David Scheier
22.04.2010
Luxemburger, deutsche und belgische Bergmeisterschaft 2010, KW-Gruppe H-Bergcup, Classic-Berg-Cup, Renault-Tatuus-Cup, NSU-Bergpokal, Fiat-Lancia-Sportpokal Erneut Top-Teilnehmerfeld zu erwarten more >>
ESCHDORF Bergrennen - European Hill Race - Liste des Engagés, Teilnehmerliste
22.04.2010
Championnat du Luxembourg des Courses de CôteEUROPEAN HILLRACE ESCHDORF 30.4.- 02.5.2010LISTE DES ENGAGES LUXEMBOURG CHAMPIONNAT DOWNLOAD HEREESCHDORF STARTERLISTEE 2010&nbs; more >>
Lorentzweiler Bergrennen - Teilnehmerliste - Liste des Engagés
01.04.2010
COURSE DE COTE LORENTZWEILER LISTE DES ENGAGESLUNDI DE PAQUES - OSTERMONTAGGroupe Historique88 VOIGT Walter VOIGT Walter D SPIESS NSU TT Gr. II (1970) 129887 ROLLINGER Marco ROLLINGER Daniel L STANGUELLINI Junior E FJ1 (1958) 108986 DIEGIDIO Guido DIEGIDIO Guido F STANGUELLINI Junior E FJ1 (1959) more >>
Ein gelungenes Motorsport-Event des ACAS Schwelm...
05.05.2009
...mit einem attraktiven Tourenwagen-Revival und hochkarätig besetztem Starterfeld zum 3. Lauf der BFGoodrich-Langstreckenmeisterschaft bei prächtigem Maiwetter. Bereits am Freitag, begünstigt durch den 1. Mai – Feiertag und more >>
Bergrennen Eschdorf 2009: In letzter Sekunde
05.05.2009
Das Eschdorfer European Hill Race avancierte wieder einmal zum europaweit größten Schlagabtausch zwischen more >>
Bergrennen Eschdorf offizielles Rennergebnis - Divisionen - Klassen
04.05.2009
European Hill Race 1. - 3. Mai 2009 Luxemburger Bergmeisterschaft 2009Belgische und Deutsche Bergmeisterschaft 2009 Division 1 (N/LN) jusqu´à 2000 ccm1 117 LEUR Pascal Renault Clio Ragnotti F 01:12.696 01 more >>
Bergrennen Eschdorf - offizielles Rennergebnis - Gesamt
04.05.2009
European Hill Race 1. - 3. Mai 2009Luxemburger Bergmeisterschaft 2009Belgische und Deutsche Bergmeisterschaft 20091 2 REGAL Lionel Reynard-Mugen-Honda 01L F 00:50.949 00:50.271 00:49.959 more >>
Bergrennen Eschdorf - ein weiterer Spitzenpilot am Start
29.04.2009
Nachträglich ist nun auch noch der deutsche Tourenwagen-Bergmeister  2002 Norbert Handa im etwa 650 PS starken Lancia Delta Integrale ins  Startfeld nachgerutscht.   Ein weiterer heisser Anwärte more >>
Bergrennen Eschdorf -European Hill Race - Liste des engagés / Teilnehmerliste
28.04.2009
Championnat du Luxembourg des Courses de CôteEUROPEAN HILLRACE ESCHDORF 01.-03.5.2009DIVISION 1 (N/LN) JUSQU. 2000 ccm119 Union des Pilotes Thein Didier L Peugeot 106 GTI 1587 LN118 Union des Pilotes Pier Alain L Opel Astra OPC 1998 N117 Leur Pascal Leur Pascal F more >>
Eschdorf Bergrennen - European Hill Race - Einige der Spitzenfahrer im Steckbrief
28.04.2009
21. Eschdorfer Bergrennen « European Hill Race » am 2./3. MaiEinige der Spitzenfahrer im SteckbriefLionel Regal (F, Reynard-Mugen Honda F3000/Nippon) :33 Jahre alt,Profirennfahrer und Renninstruktor, wohnhaft in Lentilly (Beaujolais bei Lyon)Amtierender Berg-Europameister 2008 + frz more >>
21. Eschdorfer Bergrennen «European Hill Race» am 2./3. Mai - Für Nostalgiefans
28.04.2009
NSU, Renault Alpine, Escort BDA, Mini Cooper….und der «Fruit of the Loom»-BMW 320 Last but not least steht das Eschdorfer Bergrennen dieses Jahr mehr denn je zugleich auch im Zeichen der Nostalgie. Wobei besonders die 70er Jahre z more >>
21. Eschdorfer Bergrennen «European Hill Race» am 2./3. Mai - Tourenwagenfestival mit mächtig PS unter der Haube
28.04.2009
Astra V8 DTM, Lancia Delta S4, Mercedes 190, Audi A4 quattro STW, « Fruit of the Loom »-BMW 320 Silhouette, Porsche RSR im 935er-Look, 11 NSU, rund 50 Gruppe H-Bergcup-Fahrzeuge, u.v.m.  Eschdorf wäre jedoch nicht Eschdorf, gäbe es nicht auch jede Menge spektakulärer Tourenwagen zu bewundern. Den Tourenwagensieg dürften am Sonnta more >>
21. Eschdorfer Bergrennen «European Hill Race» am 2./3. Mai- Sportwagenkampf der Giganten
28.04.2009
20 zweisitzige Sportprototypen, davon 8 mit 3-Liter-Motoren (ca. 400 PS), vermitteln Le Mans-AtmosphäreImmer wieder in den vergangenen Jahren konnten sich die schnellsten Sportwagenfahrer der Gruppe CN in Eschdorf weit in die Top10 nach vorne schieben. So verfehlte beispielsweise im Vorjahr Sportwagensieger Cyrille Frantz (37) nur um 17 Hundertstelsekunden den more >>
Europameister Lionel Regal peilt 5. Eschdorf-Sieg an
28.04.2009
Insgesamt 10 F3000 und FNippon mit rund 500 PS kämpfen um den GesamtsiegAm 1. Mai 1998 bestritt der damals 22 Jahre alte Lionel Regal in Eschdorf seinen erst zweiten F3000-Start und kam auf Anhieb auf den 8. Gesamtrang. 2002 reiste Regal, inzwischen französischer Vize-Bergmeister 2001 geworden, zum zweiten Mal nach Eschdorf, musste sich jedoch nach einem B more >>
21. Eschdorfer Bergrennen «European Hill Race» am 2./3. Mai Teilnehmerfeld der Superlative mit 185 Autos
28.04.2009
Luxemburger, deutsche und belgische Bergmeisterschaft 2009, KW-Gruppe H-Bergcup, Classic-Berg-Cup, Renault-Tatuus-Cup, NSU-Bergpokal, Fiat-Lancia-Sportpokal, DMSB-Classic Bergpokal…Zum 21. Mal lädt die «Union des Pilotes» am Wochenende des 2./3. Mai zum Eschdorfer Bergrennen «European Hill Race», und erneut stellt sich ein m more >>
Erste Saisonniederlage für Regal, Maas schlägt sich tapfer
27.04.2009
Bergrennen Abreschviller, 3. Lauf frz. Bergmeisterschaft, 2. Lauf Luxbg. Berg-MS Auf der mit 2,1 km kürzeste Strecke der französischen Meisterschaftssaison ging es wie erwartet extrem knapp zu, spannender könnte man sic hein Bergrennen k more >>
Bergrennen Eschdorf "European Hill Race " News
24.04.2009
Dank unserm saarländischen Kollegen Thomas Bubel kann ich euch hiermit  noch zwei Action-Bilder des wunderschönen ex-Höttinger-BMW 320 "Fruit  of the Loom" nachliefern, welcher beim Bergrennen Eschdorf von "Julien  Rogers" an den Start gebracht wi more >>
Eschdorfer Bergrennen « European Hill Race » am 2./3. Mai : Teilnehmerfeld der Superlative kündigt sich an
23.04.2009
Luxemburger, deutsche und belgische Bergmeisterschaft 2009, KW-Gruppe H-Bergcup, Classic-Berg-Cup, NSU-Bergpokal, Fiat-Lancia-Sportpokal, DMSB-Classic Bergpokal Viele kennen den ex-Markus Höttinger-BMW 320 n more >>
Bergrennen Lorentzweiler Fabien Frantz auf leisen Sohlen zum Sieg
14.04.2009
T-Shirt-Wetter herrschte am Ostermontag in Lorentzweiler bei Luxemburg Stadt. Die im Vorjahr arg strapazierten Winterjacken konnte man in diesem Jahr getrost im Schrank lassen. Zum 42. Mal, leider nicht in Folge, rief das Bergrennen von Loren more >>
Course de Côte Lorentzweiler - Liste des engagés
08.04.2009
Groupe Historique90 ROLLINGER Marco ROLLINGER Marco L ALFA ROMEO 6C D 057 (1929) 230089 ROLLINGER Marco ROLLINGER Daniel L STANGUELLINI Junior E FJ1 (1958) 108988 ROLLINGER Tommy ROLLINGER Tommy L LOLA T49 Z I S2/4 (1979) 200087 KIENERT Paule KIENERT Paule L AUSTIN Cooper S F TC (1966) 130086 ECURIE TETELBIERG ACHEN Pascal L FORD Escort RS2000 H1 A more >>
Course de côte à Lorentzweiler - Lundi de Pâques
08.04.2009
Le lundi de Pâques 13 avril aura lieu la 42e édition de la course de côte à Lorentzweiler. Google MAP more >>
Definitives Resultat Eschdorf Bergrennen
04.05.2008
Gesamtresultat Bergrennen Eschdorf Galerien/rennen_gesamt.pdf Gesamtresultat Bergrennen Eschdorf Klassen Galerien/rennen_klassen.pdf  Photos auf automobilsport.com unter PHOTOS - LUX. CHAMPIONSHIPweitere folgen more >>
Bergrennen Eschdorf 2008 - Gesamtergebnis Rennen 1 und 2 download
04.05.2008
ESCHDORF Bergrennen 2008: Gesamtergebnis RENNEN Lauf 1 DOWNLOAD HIER   Galerien/rennen_lauf_1.pdf   ESCHDORF Bergrennen 2008: Gesamtergebnis RENNEN Lauf 2 DOWNLOAD HIER Galerien/rennen_lauf_2.pdf     more >>
Bergrennen Eschdorf    Zwischenstand um 15:11:42 Uhr
04.05.2008
Nr Name Vorn. Nat. Gruppe Klasse Fahrz. Lauf 1 Lauf 2 1 Demuth Guy L E Formel 3000 Lola-Zytek B02/50 00:54.096 00:54.126 2 Regal Lionel F E Formel 3000 Reynard-Mugen-Honda 01L 00:50.400 00:49.843 3 Frantz Fabien F E Formel 3000 Reynard-Cosworth 92D 00:50.572 00:50.564 4 Maas Frank L E Formel 3000 Reynard-Cosworth 93D 00:53.353 00: more >>

Kategorien

2001-2022 automobilsport.com full copyright